Sala Garnizonowa

  • Muzeum Regionalne w Szczecinku

Regularne oddziały wojskowe stacjonowały w Szczecinku prawdopodobnie już od końca XVII w.

Zdaje się to potwierdzać sztandar milicji miejskiej z 1697 roku ufundowany dla miasta przez Elektora Fryderyka III. W XVIII wieku w Szczecinku stacjonował 8 szwadron huzarów Bellinga (służył tu m.in. późniejszy feldmarszałek G.L. von Blücher), a następnie elitarny 2 batalion strzelców i 2 zapasowy batalion 34 pułku piechoty.

W latach 30-tych XX wieku dość znacznie rozbudowano koszary w Szczecinku i to zarówno istniejące piechoty w rejonie ulic Kościuszki, Myśliwska i Polna, jak i nowo wybudowane artylerii przy ulicy Słowiańskiej. Niezależnie od tego w połowie lat trzydziestych wzniesiono na zachodnich obrzeżach miasta system umocnień wojskowych tzw. Wał Pomorski, który zresztą w walkach o miasto w lutym 1945 roku nie miał żadnego znaczenia. Wojsko w ciągu trzech wieków odgrywało istotną rolę w dziejach miasta.  Zbiory dawnego muzeum w Szczecinku niemal w całości przepadły, w tym i zbiór broni. Prezentowana kolekcja zawiera niemal wszystko co udało się zebrać w ostatnich latach. Powiększono ją oczywiście o obiekty związane z historią II wojny światowej w części wypożyczone od innych muzeów. Makieta przedstawia walki o Szczecinek 27 lutego 1945 r. i jego zdobycie przez Armię Czerwoną – jednostki 32 Dywizji Kawalerii Gwardii pod dowództwem gen. J.P. Kałużnego

Aktualności
Spotkanie autorskie 05 - 06 -2024
Spotkanie autorskie

Już w najbliższy czwartek w naszym muzeum kolejne ciekawe wydarzenie. Tym razem wraz z Samorządową Agencja Promocji i Kultury zapraszamy na spotkanie z Sebastianem Lewczukiem.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Zawsze aktualne informacje najszybciej znajdziesz je na Facebooku
Śledź nasz porofil
Facebook