Rada Muzeum

  • Muzeum Regionalne w Szczecinku

IV Rada Muzeum Regionalnego w Szczecinku

  • Przewodnicząca Rady Joanna Powałka – historyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinku, Członek Rady  poprzedniej kadencji.
  • Anna Dębska -  konserwator miejski Szczecinka
  • Ignacy Skrzypek– emerytowany pracownik Muzeum Okręgowego w Koszalinie, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.
  • Zbigniew Lewicki – wieloletni nauczyciel historii, wielokrotnie współuczestniczył w organizowanych przez nas imprezach, Członek Rady poprzedniej kadencji.
  • Jacek Grunt – współwłaściciel firmy Electronic Power &  Market Sp. z o.o.  w Szczecinku. Od wielu lat uczestniczy w życiu Muzeum, sponsor, który przyczynił się do pozyskania zabytków.
  • Zygmunt Kiełbasa – z wykształcenia psychologbiznesmen. Wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania i sympatii wobec naszego Muzeum, między innymi sponsorując zakupy zabytków.
  • Radosław Bielicki – właściciel firmy komputerowej w Szczecinku, od lat współpracującej z nami i wielokrotny sponsor Muzeum.
Aktualności
Ferie zimowe w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. 06 - 02 -2023
Ferie zimowe w Muzeum Regionalnym w Szczecinku.

Zapraszamy do udziału w feryjnych spotkaniach wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Zawsze aktualne informacje najszybciej znajdziesz je na Facebooku
Śledź nasz porofil
Facebook