Lekcje muzealne

 • Muzeum Regionalne w Szczecinku

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Lekcje muzealne przeprowadzane są na salach wystawowych lub w sali wykładowej – dzieci mogą zobaczyć z bliska wybrane zabytki, często towarzyszy temu działanie plastyczne.

W lekcji mogą uczestniczyć dzieci w każdym wieku (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea). Optymalna liczba uczniów biorących udział w lekcji to 25 osób. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Muzeum oferuje także roczne programy muzealne przeznaczone dla szkół i przedszkoli. W roku 2019/2020 proponujemy trzy programy:

A) Historyczne wydarzenia Neustettin i okolic

Zajęcia skierowane dla uczniów szczecineckich szkół podstawowych, szkół średnich i innych grup zorganizowanych.

Propozycja tematów do wyboru:

 • Lokacja miasta
  Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało osadnictwo wczesnośredniowieczne Pomorza, procesy miastotwórcze, następnie na jakim modelu praw i kiedy mógł zostać założony Szczecinek oraz jakimi przywilejami i statutami miasto zostało obdarzone. Analiza dotychczasowych badań archeologicznych pozwoli zrozumieć osadnictwo grodowe okolic miasta. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i regionalnej.
 • Fundacja klasztoru na Wzgórzu Marientron
  Uczestnicy dowiedzą się kto ufundował klasztor, kto mógł w nim przebywać, a także jakie tajemnice kryła krypta klasztorna. Na podstawie analizy badań archeologicznych uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała zabudowa klasztorna. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej.
 • Wydarzenia na Zamku Książąt Pomorskich
  Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie wydarzenia odbyły się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku, jakie osobistości odwiedzały na przestrzeni wieków szczecinecki zamek, a także jak zmieniała się jego wygląd i funkcja. Na podstawie analizy badań archeologicznych i architektonicznych uczestnicy dowiedzą się jak zmieniała się zabudowa zamkowa na przestrzeni wieków. Omówiony zostanie również obraz Jana Matejki pt. Bitwa pod Grunwaldem. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej.
 • Kartograf Lubinus w Newen Stettin
  Spotkanie poświęcone kartografowi pomorskiemu Lubinusowi i jego Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał pobyt Lubinusa w Newen Stettin, a także zapoznają się z XVII-wiecznym dziełem kartograficznym. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i szlacheckiej.
 • Księżna Jadwiga Brunszwicka w Newen Stettin
  Uczestnicy dowiedzą się kim była i czym się zasłużyła dla miasta księżna Jadwiga Brunszwicka. Zajęcia zostaną uzupełnione o pocztówki, a także portrety z wizerunkiem księżnej i ufundowanego przez nią gimnazjum. Uczniowie zapoznają się z talarem pośmiertnym, który jest materialnym śladem pogrzebu księżnej w Darłowie. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i szlacheckiej.
 • Wojna trzydziestoletnia. Bitwa pod Hammerstein
  Uczniowie zapoznają się z przebiegiem wojny trzydziestoletniej, interwencją wojsk szwedzkich na Pomorzu i ich pobytem w Newen Stettin i najbliższych okolicach. Zaprezentowane zostanie XVII wieczne wyposażenie i ekwipunek wojsk zachodnich. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i garnizonowej.
 • Dynastia Gryfitów
  Zajęcia poświęcone dziejom Dynastii Gryfitów, która od początku XII-wieku rządziła Księstwem Pomorskim. Omówione zostanie drzewo genealogiczne Gryfitów z Mapy Lubinusa,  przybliżony zostanie wizerunek Ernesta Bogusława Croy’a. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej, regionalnej i szlacheckiej.
 • Wojska napoleońskie w Neustettin
  Zajęcia poświęcone pobytom wojsk napoleońskich w mieście. Uczniowie zapoznają się z kampaniami napoleońskimi, które dwukrotnie maszerowały przez Neustettin. Zostanie omówione wyposażenie oficera wojsk napoleońskich. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i garnizonowej.
 • Walki o Neustettin – 27.II. 1945
  Zajęcia poświęcone zdobyciu miasta Neustettin przez wojska radzieckie  w lutym 1945 roku. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przebiegiem walk, w tej części omówiona zostanie makieta. Część zajęć zostanie poświęcona na omówienie pojazdów militarnych (m.in. modelów do sklejania), których użyto w Neustettin i najbliższych okolicach m.in. czołg produkcji radzieckiej T-34, który w lutym 1945 roku zdobywał Neustettin. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i garnizonowej.

 

B) Zasłużone postacie polskiego Szczecinka

Zajęcia skierowane dla uczniów szczecineckich szkół podstawowych klas 6-8, szkół średnich i innych grup zorganizowanych.

Plan zajęć:

 • Królikowska, Matusewicz, Zawadzka
  W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał holocaust na terenie okupowanej Polski. Zajęcia poświęcone zamieszkałym w Szczecinku zasłużonym kobietom. W okresie okupacji niemieckiej pomagały Żydom.
 • Adam Giedrys
  Zajęcia poświęcone krawcowi, który przeżywając śmierć kliniczną odkrył w sobie pasje do astronomii. Za uczestnictwo w państwie podziemnym i walkę z komunizmem był prześladowany i więziony.
 • Aleksander Stafiński
  Zajęcia poświęcone organizatorowi Muzeum Ziemi Szczecineckiej w 1958 roku. Z zamiłowania archeolog-regionalista.
 • Powstańcy warszawscy
  Zajęcia poświęcone powstaniu warszawskiemu. Po wojnie w mieście zamieszkali również byli powstańcy: Antonina Czajkowska, Jerzy Daroszewski, czy Stanisław Malczyk.
 • Władysław Cieślak
  Zajęcia poświęcone II wojnie światowej. Władysław Cieślak wkopał pierwszy słup graniczny na Odrze. Po wojnie zatrudniony w KPPD, przeszedł tam całą ścieżkę zawodową.
 • Chodoruk, Kopacz, Lewański
  Zajęcia poświęcona organizatorom manifestacji antykomunistycznej z okazji święta Trzeciego Maja. Zajęcia zakończymy w miejscu, w którym została zamocowana tablica poświęcona uczestnikom.
 • Marian Goliński
  Podczas zajęć zostanie przybliżona sylwetka burmistrza Mariana Tomasza Golińskiego. Z zawodu leśnik, z wyboru samorządowiec, pierwszy po transformacji burmistrz w wolnej Polsce. Zginął w wyniku wypadku samochodowego.                    

 

C) Zabytkowy Szczecinek

Zajęcia skierowane dla 6letnich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich i innych zorganizowanych grup (również grup z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną).

Propozycja tematów do wyboru:

 • Zamek Książąt Pomorskich
  Uczestnicy dowiedzą się jakie funkcje pełnił zamek, kto w zamku mieszkał oraz jakie wydarzenia polityki międzynarodowej miały w nim miejsce. Najmłodsze dzieci w trakcie tych zajęć usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Wzgórze Marientron
  Uczestnicy dowiedzą się kiedy na wzgórzu klasztornym pojawili się zakonnicy. Krypty oratorium kryły dwa szkielety, przyjmuje się, że żeński mógł należeć do córki króla Polski, Kazimierza Wielkiego, Elżbiety, żony jednego z fundatorów klasztoru, księcia Bogusława. Najmłodsze dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Gimnazjum Księżnej Jadwigi
  Uczestnicy dowiedzą się kim była zasłużona dla miasta księżna gryficka, Jadwiga. W bardzo trudnych dla miasta czasach broniła je przed napaścią i mocno wspierała. Najmłodsze dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Co łączy szczecinecki ratusz i SP1?
  Uczestnicy dowiedzą się jaką funkcję pełnił ratusz i kogo można w nim spotkać. Podczas prac budowlanych we wnętrzach ratuszowych odkryto tajemnicze ryty na ścianach, kto je wykonał i czemu są poświęcone dowiedzą się dzieci podczas zajęć. Najmłodsze dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Wał Pomorski (odcinek szczecinecki)
  Uczestnicy dowiedzą się kto zbudował i dlaczego schron przy szosie w rejonie Trzesieki. Był jednym z największych tego typu wchodzący w skład Wału Pomorskiego. Najmłodsze dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Mysia Wyspa(wycieczka rowerowa+ognisko)
  Uczestnicy dowiedzą się jakie miejsce pełniła przed wybuchem ostatniej wojny Mysia Wyspa. Niemieccy mieszkańcy miasta chętnie spędzali tam czas. Na zakończenie dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Obserwatorium astronomiczne
  Mieszkał w Szczecinku krawiec, Adam Giedrys. Zatrzymany przez UB i osadzony w więzieniu przeżył tam śmierć kliniczną. Po rekonwalescencji wrócił do miasta i rozpoczął trwającą blisko pół wieku przygodę z astronomią. Na dachu swojej kamienicy wybudował obserwatorium astronomiczne. Na zakończenie dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Szczecineckie kościoły
  Zajęcia poświęcone szczecineckim kościołom. M.in. dawnemu kościołowi św. Mikołaja i obecnej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zaprezentowana zostanie część ekspozycji będąca wyposażeniem kościołów pomorskich. Na zakończenie dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.
 • Dworzec kolejowy
  W trakcie zajęć dzieci poznają historię dworca kolejowego. Rozkwit gospodarczy miasta przyniósł węzeł kolejowy.
 • Wieża Bismarcka (ostatnie zajęcia - ognisko)
  Uczestnicy dowiedzą się komu poświęcona jest wieża i jaka była pierwotnie jej funkcja. Na zakończenie dzieci usłyszą legendę, a następnie czekają na nich zajęcia plastyczne.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 94 37 409 77.

Osoba prowadząca zajęcia: Mateusz Zacharewicz.

Aktualności
#Jazda- ciężka kawaleria XIX w. 25 - 01 -2024
#Jazda- ciężka kawaleria XIX w.

Tym razem tematem naszej wystawy czasowej będzie umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie i taktyka ciężkiej europejskiej XIX wiecznej jazdy.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Zawsze aktualne informacje najszybciej znajdziesz je na Facebooku
Śledź nasz porofil
Facebook