Kirasjerzy, dragoni i karabinierzy w roli głównej

  • Muzeum Regionalne w Szczecinku

Mało która dziedzina życia podlega tak dynamicznym przeobrażeniom jak wojskowość. Bardzo często wynalazki mają status "tajne" właśnie w celu osiągnięcia przewagi na polu walki. Tu już nie chodzi o konkurencyność w kwestii gospodarki, nauczania, handlu czy dorobku artystycznego. W konfliktach zbrojnych chodzi z jednej strony o dominacje na arenie międzynarodowej a z drugiej o ciągłość państwowości. Tym razem proponujemy spotkanie z XIX wiecznymi formacjami militarnymi, różnych państw europejskich. Jedną z militarnych wizytówek ówczesnych armii były formacje ciężkiej jazdy. W zależnośći od kraju i uzbrojenia nazywane kirasjerami, dragonami czy też karabinierami. Wiek XIX zapamiętany jako czas węgla i żelaza był okresem wielu zmian społecznych i gospodarczych. Od epoki napoleońskiej po czasy I wojny Światowej możemy odnotować też szereg zmian i ulepszeń związanych z taktyką i uzbrojeniem. Formy prowadzenia ówczesnych konfliktów zbrojnych chcemy zaprezentować w naszej najnowszej wystawie. Wiele przedstawionych na ekspozycji obiektów ma walor unikatowości i w światowym muzealnictwie znane są tylko pojedyncze egzemplarze. Do prezentacji tej by nie doszło, gdyby nie pasja kolekcjonerów, zajmujących się przez całe lata tym właśnie tematem. Prezentowane artefakty pochodzę też z kolekcji muzealnych. Chodzi o Muzeum Okręgowe w Pile i nasze, szczecineckie zbiory. Liczymy że spotkanie z historią w takim właśnie wymiarze, przyniesie zwiedzającym niezapomniane wrażenia. Wernisaż wystawy "#Jazda-ciężka kawaleria XIX w."  już 1 lutego. Gorąco Wszystkich zapraszamy.

Aktualności
#Jazda- ciężka kawaleria XIX w. 25 - 01 -2024
#Jazda- ciężka kawaleria XIX w.

Tym razem tematem naszej wystawy czasowej będzie umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie i taktyka ciężkiej europejskiej XIX wiecznej jazdy.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Zawsze aktualne informacje najszybciej znajdziesz je na Facebooku
Śledź nasz porofil
Facebook